Ўқув ва услубий ишлар

Тошкент тиббиёт академияси 1-клиникасининг физиотерапия булими кафедранинг асосий базаси ҳисобланади. Кафедранинг клиник базалари мутахассислар тайёрлаш услубларига тўлиқ тўғри келади.
Кафедрада ўқув жараёнида ҳисоблаш техникаси ва презентация анжомларидан фойдаланилади. Маъруза ва семинарларнинг аксарият қисми янги педагогик технологиялар ва кафедрада олинган фильмлардан фойдаланган ҳолда электрон ҳолатда тайёрланган. Ўқув-лаборатор асбоб-ускуналар режали равишда вақти вақти билан янгиланиб турибди. Жадваллар ва диапроекторлар орқали намойиш қилинадиган материаллар режали равишда мультимедияли презентацияга айлантирилди. Кафедрада дарс бериш жараёнида асосий эътибор назарий семинарлар ўтказиб, тематик беморларни амалий кўникмалар билан муҳокама қилиш орқали талабаларнинг кундалик билим назоратига қаратилади.