Грантларнинг номи

Грант номи – «Спорт билан шугулланувчи болалар ва усмирлар уртасида патологик ва предпатологик холатларни диагностикаси ва ва уларни олдини олиш комлекс дастурини ишлаб чикиш»